Sexuální a Emocionální naplnění

Budeme se uvolňovat do emocionálního toku, učit se být se svými emocemi a plně se tím rozvíjet do naší tvůrčí hojnosti a extáze. Prostředí, které vytvoříme, bude bezpečné a plně respektující.

Celková pohoda v životě ženy je spojena se schopností milovat se nejen sama se sebou, s partnerem, ale i s celou existencí. Je potřeba zvolit holistický přístup, který zahrnuje emoce, smysly i zóny fyzického potěšení po celém těle. Ve spolupráci s naší dělohou jsme otevřeny emoční tekutosti. Když jsou emoce chápány a přijímány ve všech jejich variacích, energie Kundalini, naše životní síla, má jasný průchod pro svůj vzestup.

Naše lůno je také spojeno s narozením i smrtí. Tím, že čelíme portálům zrození a smrti s hlubokým přijetím, učíme se být v životě plynoucí, úplné a otevřený změnám a transformacím. Pupík je místo, kde přijímáme život od naší matky v jejím lůně. Po fyzickém narození je to stále energetické spojení s univerzálním lůnem, bohyní. Emoční tekutost je klíčem k naplnění a extázi ženy. To nám umožňuje jít hlouběji do intimity a zvyšuje naši citlivost. Pro ženy jsou fyzické potěšení a emoční tok přímo propojeny. Bohužel vstupujeme do života, aniž bychom dostaly jasné informace o umění potěšení, milování nebo o tom, jak mít hluboce naplňující vztah. Očekáváme, že ostatní budou vědět, co potřebujeme, ale jak nám mohou přinést uspokojení, když samy nevíme jak na to. Často rozdělujeme naše potěšení, nedovolujeme úplnou integraci s našimi emocemi nebo s naším duchem. Přijímáme také koncepty vnímání extáze a ženskosti druhých a to, jak bychom je měli vyjadřovat, namísto hledání odpovědí uvnitř nás.

Zdravé uspokojení, fyzické i psychické, má zásadní význam pro radostný a naplněný život. Přijďte a objevte obrovský potenciál skrytý ve vaší joni, lůně, prsou, hlasu a vrozené touze po intimitě a lásce. Celé tělo ženy je nástrojem potěšení a radosti. Tato skupina v nás probudí hluboká ženská tajemství, která vedou k naplnění po fyzické i duchovní stránce. Poté můžeme tento stav naplněného, extatického a radostného bytí aplikovat v našem každodenním životě a v naších vztazích.

Prostřednictvím odhalení našeho potenciálu potěšení přeměňujeme emoční tekutost, tvořivou hojnost a extázi na způsob života. Prožívání našeho života nás spojuje s vibrací existence, která neustále slaví vše, co přichází. Tato skupina Tě inspiruje, abys získala zpět svou ženskou sílu.