Ženská spiritualita

Spojíme se s naší schopností žít lásku a extázi v každodenním životě. To vede k ženskému duchovnímu mistrovství, kdy se bez námahy spojujeme se zdrojem. Snadnost, s jakou se ženy mohou otevřít konečné pravdě, je zcela závislá na tom, jak moc jsme se naučily milovat a přijímat sebe ve všem, čím jsme.

Máme mnoho tváří a schopností, jsme extatické bytosti oplývající mnoha talenty. Využití našeho plného potenciálu je revoluční krok. V dnešní době je životně důležité, aby ženy objevily svůj plný potenciál a vzájemnou podporu a spolupráci, která je nám také přirozená. Duchovní probuzení žen je katalyzátorem nového úsvitu. Je na čase, abychom my ženy společně podnikly tento krok jako zmocněné strážkyně nového věku míru, kde vyvážená láska a extatická, smyslná duchovnost jsou přirozené jako dýchání. V naší vědomé podpoře a spolupráci a lásce je i jeden z klíčů k obnově přirozeného běhu života na planetě.

V této skupině budeme propojovat to co je světské, obyčejné a každodennní s tím co je posvátné a duchovní a budeme objevovat kouzlo transformace Tantry. Naučíme se důvěře ve vnitřní svátost srdce, abychom mohly zpracovat jeho alchymickou magii. Meditace, rituál a oslava povede naši cestu do srdce a duše, do duchovního mistrovství žen.