Lektorky kurzů

Esencí bohyně Tě provedou Vasudha a Divya, které samy prošly těmito semináři jako účastnice.

Díky tomu si uvědomily obrovský přínos tohoto semináře pro svůj život a nyní chtějí stejný prožitek umožnit i dalším ženám. Absolvovaly proto komplexní výcvik pro lektorky tohoto kurzu vedený jeho tvůrkyní Ma Ananda Saritou.