Odhalení bohyně

Místem, ze kterého je dobré začít jakoukoli práci na sobě je srdce. Bez laskavého přístupu k sobě, k životu i k ostatním je obtížné jakékoli rozvíjení se. Proto se právě srdcem a všemi jeho aspekty zabýváme v úvodní části tohoto semináře. Budeme se kromě lásky věnovat i zdraví, kráse a sebehodnotě. Pomocí masáží, kosmetického ošetření, tance, rituálů a dalších léčivých technik budeme bezpečným způsobem měnit prožívání sebe sama, budeme objevovat a posilovat laskavý vztah, který k sobě můžeme mít. Odhalováním závojů, které skrývají naši přirozenou podstatu dovolíme, aby zářilo to krásné v nás.

Jak se cítíme jako o ženy, má zásadní význam pro naše naplnění ve vztazích a v životě jako celku. Když plyneme v naší vrozené povaze lásky a soucitu, objevujeme obrovský, neustále tekoucí zdroj ženské síly, krásy a odolnosti. Pomáhá nám to také odhalovat v životě věci, které nám neslouží, nejsou s námi v souladu a bezpečně a láskyplně je propouštět. Nastavit si vlastní hranice.

Tím, že se naučíme milovat samy sebe, vytvoříme úrodnou půdu, která potom vyživuje vyvážené vztahy s ostatními. Teprve láska k nám samotným nám pomůže lépe pochopit naši lásku k ostatním. Soucit, který dokážeme mít samy se sebou nám pomůže mít soucit s ostatními a nesoudit je ani sebe přísně.

Budeme se také zabývat otázkou naší krásy, protože vzhled je u ženy hluboce propojen s jejím pocitem sebehodnoty. Když se milujeme, inspiruje nás to k péči o tělo a odráží se v naší vnější kráse. Probuzením naší smyslné živosti a naučením se, jak se starat o naši vnitřní a vnější fyzickou podobu, jsme schopny objevit a poznat naši vlastní i vzájemnou krásu a krásu našich duší.

Přijďte a oslavte svou božskou ženskou povahu v bezpečném a přijímajícím kruhu žen.