Pořadí čtyř částí semináře je navržené jako optimální cesta, ale je možné absolvovat moduly v libovolném pořadí, případně i jen některé z nich.

1. Odhalení Bohyně

V první části se budeme věnovat svému srdci, lásce a sebelásce, soucitu a sebepřijetí, ženské pohodě, zdraví a kráse. Objevíme rodové a kolektivní vzorce, které nám brání naplno prožívat lásku, odložíme je jako “závoje”, abychom se mohly plně uvolnit do lásky a naplnit s ní samy sebe, vše co děláme a čím se obklopujeme Tím k sobě začneme přitahovat více lásky od svého okolí. Vydáváme se na cestu a láska je prvním zastavením, protože je důležité, abycho naši sílu i její návrat do našeho života podpořily láskou, abychom potom mohly vše ostatní tvořit ze svého srdce. S láskou k sobě i ostatním. Společně také projdeme mocným a silným rituálem, při kterém změníš své vnímání vlastní krásy a to umožní probuzení Tvé vnitřní a vnější bohyně v celé její kráse. Více

2. Sexuální a Emocionální naplnění

Když jsme se v předchozí části uvolnily do naší vrozené schopnosti lásky a soucitu a objevily ohromný a stále plynoucí zdroj ženské síly, můžeme se s důvěrou uvolnit do svého emočního plynutí a plně se otevřít naší tvůrčí hojnosti a extázi. Zdravá sexualita má zásadní význam pro radostný a naplněný život. S pochopením přirozených cyklů, které život ženy provázejí, pochopíme i cykly našich emocí, našich fází během měsíce i života, které celý proces ještě podpoří. Přijďte a objevte obrovský potenciál skrytý ve vašich emocích, joni, lůně, prsou, otevřete se vrozené touze po intimitě a lásce. Více

3. Žena jako Léčitelka - Otevírání psychických darů

Třetí část semináře se věnuje obnově a oživení našich přirozených psychických a uzdravovacích schopností. Probudíme naší intuici a jasnozřivost. K tomu budeme používat různé techniky jako malování, tanec, zkoumání aury, hlubokou relaxaci, meditaci, rituály, léčivý dotek a hravost, abychom získaly přístup k moudrosti žen. Dnes jsou tyto dary považovány buď za neexistující, nebo za dosažitelné jen pro pár vyvolených, ale pravda je, že patří ke každé ženě, jen jsme je přestaly používat, a návrat k nim je přirozený. S jejich pomocí můžeme potom uzdravovat sebe i pomáhat ostatním. Více

4. Ženská spiritualita

V tomto modulu je prozkoumávána duchovní cesta ženy v celé její velkoleposti. Ženská cesta je odhalena láskou, oddaností a soucitem, poháněná extází a emočním tokem a založená na důvěře a dodržování poselství, které nám dává naše intuice. Díky uznání těchto kvalit uvnitř nás se můžeme spojit s naší ohromnou schopností žít napněný život a začít používat tyto dary každý den. Prohloubíme svoji sílu propojením jejích tří hlavních zdrojů, tím si začneme více věřit, více věřit existenci a úplně se uvolníme fyzicky i psychicky. Více