Žena jako léčitelka

Jako ženy máme přirozené dary uzdravování a intuice. Intuitivní zóny v mozku se rozšiřují u žen už v prenatálním stádiu, což jasně ukazuje, že jsme od přírody stvořené tak, abychom mohly otevřít svou psychickou citlivost. To ve spojení se skutečností, že 6. čakra (třetí oko) je „kladným pólem“ u žen, nabízí každé ženě možnost rozvíjet svůj vrozený jasnovidecký potenciál.

Naše intuice otevírá spojení se zdrojem, na kterém léčení závisí. Tento seminář se věnuje obnově a oživení naší vrozené pokladnice psychických a uzdravovacích darů.

Budeme používat různé techniky jako malování, tanec, zkoumání aury, hlubokou relaxaci, meditaci, rituál, léčivý dotek a hravost, abychom získali přístup k moudrosti žen. Abychom pochopily, co je to být intenzivně naživu a žily svůj život s větším uvědoměním, respektem k našemu vlastnímu mystickému poznání, lásce a vnitřní síle. Když opustíme staré vzorce a obavy kolem toho, že jsme byly označeni jako „čarodějnice“, znovu se otevřeme darům uzdravení a intuice, s důvěrou a vitalitou. Je dobré si uvědomit, že původní význam „čarodějnice“ je „moudrá žena“. Součástí cesty k uzdravení je opětovné získání ženské síly, a oslava našeho moudrého dědictví.