Podmínky účasti na semináři

Rezervace místa

Vaše rezervace se stává platnou a místo máte garantováno až po zaplacení zálohy, nebo plného kurzovného. V případě, že zvolíte variantu zálohy, doplatek kurzovného probíhá buď na místě v hotovosti před začátkem akce, nebo na účet tak, aby platba došla před začátkem akce. Po odeslání přihlášky na stránkách www.esence-bohyne.cz dostanete (během několika dnů) potvrzující e-mail s pokyny pro úhradu zálohy. 

Při využití zvýhodněného kurzového je sleva z kurzového podmíněna uhrazením zálohy za všechny části semináře při přihlášení. Doplatky kurzovného a platba za ubytování jsou pak splatné před začátkem jednotlivých částí semináře. V případě storna, kterékoli části semináře zaniká nárok na poskytnutou slevu, což bude zúčtováno proti poskytnuté záloze.

Účast na semináři

Účastníte se semináře účastní plně na svou zodpovědnost. Organizátoři nenesou zodpovědnost za fyzické či psychické újmy a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), ke kterým může v průběhu dojít.

V průběhu semináře prosíme účastnice, aby se řídily pokyny organizátorů a respektovaly program i ostatní účastnice.

Program seminářů je orientační a organizátor si vyhrazuje právo na jeho změnu. O případných změnách Vás ihned informujeme.

Storno podmínky

V případě změny termínu semináře způsobeného zákazem pořádání hromadných akcí v souvislosti s COVID-19, vám nabídneme náhradní termín semináře s tím, že na něj máte garantováno kurzovné z původního termínu. Pokud vám nebude náhradní termín vyhovovat, vrátíme vám zaplacené zálohy bez storno poplatků.

Osobní údaje

Veškeré zaslané osobní údaje slouží pro potřeby kontaktu s účastnicemi seminářů. V žádném případě je neposkytujeme třetím stranám.